Teknet Arvutid Küsi siit linuxit

Kopeerimine cp käsuga


cp -r --preserve --no-dereference /home/* /varukoopia/.

Kusjuures:
-r koos alamkataloogidega
--preserve Kõik õigused jäta paika
--no-dereference Kopeeritakse link, mitte sisu
/home/* kodukataloogist kõik failid ja kataloogid
/varukoopia/. sihtkataloog on /varukoopia/

Nii on kõige lihtsam /home kataloogist varukoopia ketta peale üks ühele koopiat teha. Ei ole karta et kogemata lingi asemel lingitava kataloogi sisu ära kopeeritakse, mis megapalju aega ja ruumi võtab. Või et failide õigused paigast läheksid.