Teknet Arvutid Küsi siit linuxit

Ühele kasutajale erinev vaikeprinter


Situatsioon: Kusagil maja teises otsas on terminal, mille taga on ka printer, või on tal seal võrguprinter. Igal juhul maja esimesse otsa tema käia ei viitsi lehe järgi. Samuti unustab ta niikuinii kogu aeg enda printeri valimise, nii et niikuinii osa paberist trükitakse välja maja teises otsas. Siis aitab järgmine retsept:

Selle kasutaja kataloogis on fail .bash_profile
Selle faili lõppu tuleks lisada selline rida:

PRINTER=Anne; export PRINTER

Kusjuures Anne on printeri nimi, mitte kautaja nimi.